• ภาษาไทย
  • English

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา สัมมนาแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา สัมมนาแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

“ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา”

 กับการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

ณ ห้องวิภาวดี บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พบกัน วันที่ 29 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-4412

s_10953096.jpgs_10953095.jpg

วันที่ของประกาศ: 
Thursday, 21 September 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: