• ภาษาไทย
  • English

GMC 2019 เฟ้นหาสุดยอด สื่อภูมิสารสนเทศ

GMC 2019 เฟ้นหาสุดยอด สื่อภูมิสารสนเทศ

การผลิตสื่อภูมิสารสนเทศเปรียบเสมือนการพาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต
และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ ลักษณะภูมิศาสตร์มนุษย์
เพราะภูมิศาสตร์และผู้คน อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน ต่างก็เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ส่งผลงานสร้างสรรค์สื่อภูมิสารสนเทศ นำเสนอคุณค่าแห่งชุมชน ในหัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”
ในโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 หรือ GMC 2019 (Geo-informatics Media Contest 2019)
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

 

วันที่ของประกาศ: 
Wednesday, 16 January 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: