• ภาษาไทย
  • English

ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทีมวิศวกรไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท SSTL ณ เมืองกิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รวมทั้งทีมวิศวกร Co-engineering จากบริษัท AIRBUS และ SSTL ได้มีการประชุมหารือร่วมกันออกแบบระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน (Multi-mission ground segment) ในแต่ละส่วนงาน sub-system สำหรับดาวเทียมในโครงการธีออส2 นอกจากนี้ยังมีการเข้าเยี่ยมชมอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม Assembly, integration and testing (AIT) centre ของบริษัท AIRBUS ซึ่งเป็นอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรป