• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/09/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ