• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรสำหรับ THEOS 2 (AIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรสำหรับ THEOS 2 (AIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ