• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ