• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จ้างเหมาผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร งบประมาณ 359,520.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
17/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ