• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จ้างผลิตมัลติมีเดียเผยแพร่ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตมัลติมีเดียเผยแพร่ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตมัลติมีเดียเผยแพร่ภายในองค์กร งบประมาณ 163,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ