• ภาษาไทย
  • English

เช่าที่พักสำหรับลูกจ้างโครงการปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าที่พักสำหรับลูกจ้างโครงการปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
31/03/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ