• ภาษาไทย
  • English

ซื้อข้อมูลจุดที่ตั้งสำคัญ ทุกจังหวัด ทั้งประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อข้อมูลจุดที่ตั้งสำคัญ ทุกจังหวัด ทั้งประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อข้อมูลจุดที่ตั้งสำคัญ ทุกจังหวัด ทั้งประเทศ งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/04/2020

ประเภทของประกาศ