• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบประมาณ 600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ