• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมป่าไม้

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมป่าไม้

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ กรมป่าไม้ Gistda เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 118 ปี โดยมี

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม