• ภาษาไทย
  • English

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 465,450.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/09/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ