• ภาษาไทย
  • English

จ้างพิมพ์หนังสือ สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive summary Suvarnabhumi Terra Incognita) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์หนังสือ สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive summary Suvarnabhumi Terra Incognita) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์หนังสือ สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive summary Suvarnabhumi Terra Incognita) งบประมาณ 154,080 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
14/09/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ