• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 งบประมาณ 170,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

Thursday, 17 September 2020