• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารที่ใช้ในการบริการข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มใบสั่งข้อมูล, ราคาข้อมูลดาวเทียม, ระเบียบ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล

File