• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ฯ สังกัด ธอ. 2
 1. วิศวกร
  จำนวน 7 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน
 1. นักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายต่างประเทศ สำนักยุทธสาสตร์
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภายใต้คณะทำงานสนับสนุนปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สทอภ.
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร