• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศฯ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักบริหารกลาง
 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักวิชาการเผยแพร่
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง หัวหน้างาน (สัญญา) จำนวน 1 อัตรา
 1. หัวหน้างาน (สัญญา)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก