• ภาษาไทย
  • English

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ให้การต้อนรับ เพื่อทำการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของ สทอภ. ด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต และโครงการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ยังให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สทอภ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อีกด้วย

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ