• ภาษาไทย
  • English

ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 7 สิงหาคม 2560