• ภาษาไทย
  • English

วท. ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0 8 ธันวาคม 2560

วท. ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0 8 ธันวาคม 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมสนับสนุนได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เป็นประธาน การจัดสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการวิจัยของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน การจัดงานในครั้งนี้ หวังสร้างแรงกระตุ้นจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอวกาศของประเทศ