• ภาษาไทย
  • English

อาชีวะสุดเจ๋งคว้ารางวัลพัฒนานวัตกรรม GNSS ระดับประเทศ

อาชีวะสุดเจ๋งคว้ารางวัลพัฒนานวัตกรรม GNSS ระดับประเทศ

12 มกราคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา จัดการแข่งขัน  “เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart-Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบ GNSS
ปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรของไทย

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิิตภัณฑ์อวกาศ
ของจิสด้า กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายชิ้นได้รับการพัฒนาขึ้น ด้วยฝีมือของตัวแทนนักเรียนและคนรุ่นใหม่จากทั่วทั้งประเทศ เพื่อเข้าแข่งขันในโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ โดยมีโจทย์ให้พวกเขาประยุกต์และนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาปรับใช้ ด้วยการติดระบบพิกัดดาวเทียมเพื่อการนำทาง หรือ GNSS เข้าไป เพื่อระบุพิกัดในการทำงาน ยกตัวอย่างเพื่อให้มองเห็นภาพมากขึ้น เช่น “ที่บ้านทำการเกษตรปลูกพืชและประสบปัญหาคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากได้รับสารเคมี จึงได้คิดค้นพัฒนาผลิตโดรนตัวหนึ่งขึ้นมาที่มีความสามารถพิเศษในการบินได้นิ่ง ที่สามารถปล่อยคันเร่งได้และควบคุมได้ด้วยตัวเอง ใช้งานในการพ่นสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงได้โดยไม่ต้องคน เป็นการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งประหยัดเวลาในการทำงานด้วย” เป็นต้น หรือ ภาคพื้นดินก็มีตัวอย่างให้เห็นกันในปัจจุบัน เช่น รถเกี่ยวข้าวอัจฉริยะ ที่มีการออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยคนจาก WIFI รวมทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งการกำหนดพิกัดดาวเทียม พร้อมป้อนพิกัดดาวเทียมว่าอยากให้รถวิ่งไปตำแหน่งไหน เลี้ยว ซ้าย-ขวาเพื่อเกี่ยวข้าว สามารถใช้ระบบ IOT control และ Wireless con-trol ได้ แต่ในกรณีที่สัญญานดาวเทียมขัดข้องก็สามารถใช้ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ควบคุมรถเกี่ยวข้าวได้

นายพรเทพฯ กล่าวต่อไปอีกว่า การแข่งขัน “เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติในปีนี้เราเปิดโอกาสให้ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเข้าร่วมประลองความคิดสร้างสรรค์กัน ซึ่งมีทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 6 ทีม  ซึ่งภาพรวมของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เรามองถึงศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ในการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเค้า ควบคู่กับนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้การบริหารจัดการภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สิ่งที่จิสด้าและหน่วยงานพันธมิตรได้พัฒนาและส่งเสริมไปนั้น จะช่วยต่อยอดจากสิ่งที่น้องๆมีอยู่แล้ว เช่น เค้ามีเครื่องมือและมีการพัฒนามาอยู่แล้ว เราแค่เอาเทคโนโลยีเรื่องตำแหน่งความแม่นยำสูงไปเสริมไปเติม เพื่อให้สามารถทำงานได้แบบออโต้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจมีใช้แล้วในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แต่ประเทศไทยเรายังไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง เราเอา 2 เรื่องนี้มารวมกันคือสิ่งที่เค้ามีอยู่แล้ว มีการใช้งานบ้างแล้วกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามารวมกันก็จะทำให้เค้าสามารถพัฒนาและก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งได้

สำหรับ การแข่งขันในครั้งนี้มี 4 ทีมที่ได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรม GNSS ในระดับประเทศ พร้อมโล่เกียรติยศและเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ทีมซุ้มกอ จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, ทีมนวมินโรบอท จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ, ทีม NAKABOT 2 จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และทีม E-Tech Team
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ทีมโสเจ๊ง #2 จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และทีม PASANG3 ROBOT จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายพรเทพฯ กล่าว