• ภาษาไทย
  • English

จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูล GIS สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ Open Source โดยวิธีคัดเลือก

จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูล GIS สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ Open Source โดยวิธีคัดเลือก

จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูล GIS สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ Open Source
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ