• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานและประชุมหารือกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS ณ ประเทศฝรั่งเศษและประเทศเยอรมนี โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานและประชุมหารือกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS ณ ประเทศฝรั่งเศษและประเทศเยอรมนี โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานและประชุมหารือกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS ณ ประเทศฝรั่งเศษและประเทศเยอรมนี
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ