• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดและการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดธุรกิจการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2019 รองชิงชนะเลิศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62037061220 ระหว่างวันที่ 6 - 13 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดและการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดธุรกิจการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2019 รองชิงชนะเลิศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62037061220 ระหว่างวันที่ 6 - 13 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/03/2019

ประเภทของประกาศ