• ภาษาไทย
  • English

จ้างพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม) งบประมาณ 249,952.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
29/04/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ