• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานคุณค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (Strategic Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62067124437 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานคุณค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (Strategic Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62067124437 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานคุณค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (Strategic Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ