• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยดาวเทียมขนาดเล็กและการพัฒนาระบบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077055969 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยดาวเทียมขนาดเล็กและการพัฒนาระบบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077055969 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/07/2019

ประเภทของประกาศ