• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077001415 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077001415 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,337,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562

ประเภทของประกาศ