• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาทำรายงานศึกษาการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำรายงานศึกษาการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำรายงานศึกษาการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม งบประมาณ 400,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/06/2019

ประเภทของประกาศ