• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม BM601 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077248093 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม BM601 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62077248093 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม BM601 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 882,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562

ประเภทของประกาศ