• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต1) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ จิสด้า ศรีราชา จ.ชลบุรี ในส่วนปฎิบัติการดาวเทียม โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม/หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พฤษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการขอรับการสนับสนุนข้อมูล สำหรับภารกิจด้านความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต

Tags: