• ภาษาไทย
  • English

จ้างงานจัดทำชั้นข้อมูลขอบเขตสิ่งปลูกสร้าง (Built Up Area) จำนวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ใน ๓ ช่วงเวลา จากดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างงานจัดทำชั้นข้อมูลขอบเขตสิ่งปลูกสร้าง (Built Up Area) จำนวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ใน ๓ ช่วงเวลา จากดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างงานจัดทำชั้นข้อมูลขอบเขตสิ่งปลูกสร้าง (Built Up Area) จำนวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ใน ๓ ช่วงเวลา จากดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ งบประมาณ 460,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/07/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ