• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานทรัยากรน้ำแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมดูงาน

สำนักงานทรัยากรน้ำแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

  1. “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
  2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม”เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป
Tags: