• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า เยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

จิสด้า เยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. นำโดย นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และคณะเยี่ยมชม ดูงานที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ. โดยมี ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสนับสนุนทาง นายสำเริง ด้วงนิล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ปฏิบัติการ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม และน.ส.ระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ สทอภ. สซ. และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. มีการดำเนินการโครงการร่วมกัน ได้แก่ “โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย” (Thai Space Consortium: TSC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายใช้ดาวเทียมเป็นโจทย์พัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่ง สซ. รับผิดชอบการพัฒนาอุปกรณ์อัตโนมัติ พัฒนาระบบทดสอบดาวเทียมรวมทั้งออกแบบการทดสอบความทนทานของดาวเทียม โดยมี ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว เป็นผู้จัดการโครงการ ในฝั่ง สซ.
         ในการนี้ คณะ สทอภ. ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบทดสอบดาวเทียมรวมทั้งออกแบบการทดสอบความทนทานในสภาวะสุดโต่งของดาวเทียม ภายใต้โครงการดังกล่าว ด้วย