• ภาษาไทย
  • English

คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 300 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม/หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ให้การกล่าวต้อนรับ และนำคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน ฟังบรรยายภารกิจปฏิบัติการดาวเทียม ณ ห้องประชุม 4 โดยบรรยายในส่วนของ

  1. “การควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
  2. “การรับสัญญาณดาวเทียม” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป
Tags: