• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Exhibition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Exhibition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Exhibition งบประมาณ 500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/08/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ