• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2019 ถึง 01 ก.ย. 2019