• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 02 ก.ย. 2019 ถึง 08 ก.ย. 2019