• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 09 ก.ย. 2019 ถึง 15 ก.ย. 2019