• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2019 ถึง 22 ก.ย. 2019