• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2019 ถึง 29 ก.ย. 2019