• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2019 ถึง 06 ต.ค. 2019