• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 07 ต.ค. 2019 ถึง 13 ต.ค. 2019