• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย Vertical View ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 พฤศจิกายน 2562- 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ 62107099154) ระหว่างวันที่ 10 - 18 ต.ค. 2562 , เสนอราคาวันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย Vertical View ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 พฤศจิกายน 2562- 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ 62107099154) ระหว่างวันที่ 10 - 18 ต.ค. 2562 , เสนอราคาวันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/10/2019
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ