• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2019 ถึง 20 ต.ค. 2019