• ภาษาไทย
  • English

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) งบประมาณ 102,720 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ