• ภาษาไทย
  • English

เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(สพอ.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(สพอ.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/09/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ