• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์และสกัดค่า PM 2.5 Concentrations จากข้อมูลดาวเทียมแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์และสกัดค่า PM 2.5 Concentrations จากข้อมูลดาวเทียมแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์และสกัดค่า PM 2.5 Concentrations จากข้อมูลดาวเทียมแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 250,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ