• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาพัฒนาระบบทดสอบสำหรับการตรวจ NADCAP/AC7101- ผลิตชิ้นส่วน Specimen เตรียมการตรวจมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบทดสอบสำหรับการตรวจ NADCAP/AC7101- ผลิตชิ้นส่วน Specimen เตรียมการตรวจมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ