• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างจัดหาและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาและประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 218,804.30 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/08/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ